ІПСТ
Українська версія Російська версія Англійська версія

телефони клініки:

(044) 285-85-18

Контактна інформація

Медцентр Послуги Технології Наші Лікарі Питання-відповідь
Інформація про медцентр
Поиск по сайту
Опанасюк Юрій Володимирович

Статті для фахівців

Концепція спрямованої тканинної регенерації. Пародонтологічні мембрани

Розглядаючи питання про мембрани, хотілося зупинитися на концепції спрямованої тканинної регенерації (СТР). Прагнення вчених до повної регенерації тканин пародонту, зруйнованих внаслідок перебігу запального процесу, з морфологічної і функціональної точки зору існувало давно. Тривалий час для ліквідації існуючих дефектів застосовувалися хірургічні заходи, спрямовані на усунення карманів і поліпшення доступу до поверхні коренів для забезпечення адекватної гігієни, тобто резектнвні методики. Відповідно, при їх використанні регенерація тканин була незначною. У 60-70 роки вчені з Торонто почали інтенсивно займатися питаннями регенерації тканин пародонту, приділяючи особливу увагу загоєнню окремих тканин утримуючого апарату зубу.

В результаті експериментальних досліджень Melcher (1976) висунув теорію швидкої апікальної проліферації епітелію, що призводить до загоєння пародонтальної рани за рахунок утворення довгого з'єднувального епітелію, який перешкоджає регенерації інших тканин в області дефекту. З неї витікали вимоги до хірургічних методів лікування, які полягають у створенні умов у зоні втручання для розростання клітин, що мають десмодонтальное і кісткове походження і не мають епітеліального походження. Необхідність запобігання апікальної проліферації і міграції епітелію з метою створення умов для регенерації тканин, що беруть участь у підтримці зуба, була висловлена Stahe (1997).

Апікальна міграція епітелію подавлює корональний зсув прикріплення, утруднюючи репопуляціі клітин пародонтального зв'язку на поверхні кореня (Proye and Polson, 1982).

Melcher (1962, 1967) визначив чотири типи клітин, що конкурують за прикріплення до поверхні кореня під час періоду загоєння:

 • власна пластина ясен з ясенним епітелієм;
 • пародонтальна зв'язка;
 • цемент;
 • альвеолярна кістка.

Він висунув теорію типо-специфічної репопуляціі клітин, яка полягає в тому, що клітини, успішні в репопуляціі на поверхні кореня, визначають природу і якість прикріплення і регенерації. Melcher (1962, 1978), Aukhil et all. (1968) показали, який тип клітини призводить до того чи іншого типу регенерації, а саме:

 • епітелій - довгий з'єднувальний епітелій;
 • яснева сполучна тканина - резорбція кореня;
 • кісткова тканина - анкілоз;
 • пародонтальна зв'язка - регенерація кістки, цементу і пародонтальної зв'язки.

Aukhil et al. (1988) показав, що кісткова тканина і пародонтальна зв'язка, представляючи різні типи тканин, синергічно сприяють регенерації нового прикріплення.

З теорії типо-специфічної репопуляціі клітин народилося біологічне обгрунтування СТР.

Caton (1980), проаналізувавши результати застосування різних типів хірургічних маніпуляцій (зняття відкладень і згладжування поверхні кореня, модифікований лоскут Відмана, що супроводжується тільки видаленням відкладень або з додатковим використанням кісткового аутотрансплантата або алопластичних матеріалів), зробив висновок, що у всіх випадках загоєння відбувається за рахунок утворення довгого з'єднувального епітелію. Listgarten et al. (1979) також дійшов висновку, що, навіть незважаючи на заповнення дефекту між поверхнею кореня і кісткою, відбувалося формування епітеліального прикріплення.

Дослідження, проведені групою вчених Karring, Nyman і Lindhe, показали, що контакт кісткової і сполучної тканини з поверхнею кореня, позбавленої періодонта, призводить до анкилозуванння або резорбції. Використовуючи фільтр (Millipore Filter) зі змішаної целюлози, була вперше досягнута регенерація пародонту в експерименті, а в подальшому і в клініці. Вперше гістологічно була підтверджена регенерація пародонту від апекса в корональному напрямку і утворення цементу. Дана оперативна техніка була названа спрямованою регенерацією тканин. Подальші експерименти показали, що запобігання апікальної міграції епітелію сприяє формуванню нового сполучно-тканинного прикріплення.

Під спрямованою тканинною регенерацією слід розуміти оперативну мембранну методику, в результаті якої механічно запобігається апікальна міграція епітелію, що призводить до регенерації тканин пародонту без використання кістковопластичних матеріалів. Суть полягає в установці фізичного бар'єру між лоскутом і обробленою поверхнею кореня, в результаті чого більш повільно регенеруючі клітини пародонту і кістки мігрують в зону дефекту.

Зупинимося на термінах репарація, регенерація, існуючих в пародонтології.

Репарація (відновлення) - загоєння рани після операції з утворенням тканин, не відповідних по морфології даної області. Тут ми не можемо бачити і повного функціонального відновлення.

Репарація тканин пародонту може відбуватися з утворенням:

 • довгого прикріпленого епітелію;
 • резорбції кореня;
 • анкілозу;
 • адгезії волокон.

Апікальний ріст епітелію найчастіше відбувається при проведенні більшості лоскутних операцій і втручань з використанням кістковопластичних матеріалів без мембран.

Резорбція кореня, як і анкилозування, зустрічається найчастіше при використанні аутотрансплантатів ендохондрального походження (з підзітхальної, великогомілкової кісток). Рідкість виявлення може пояснюватися апікальною міграцією епітелію, який є захисним бар'єром для поверхні кореня (Karring, 1984).

Регенерація - загоєння рани після операції на пародонті, яке супроводжується формуванням нової кістки, цементу і периодонтальної зв'язки, на патологічно зміненій поверхні кореня і призводить до повного відновлення.

Ключовими клітинами в регенерації пародонта є клітини пародонтальної зв'язки. Клітини-попередники, що сприяють формуванню цементу, знаходяться в пародонтальній зв'язці, а не в альвеолярній кістці. Кісткова і сполучна тканини ясен не мають достатньої кількості клітин, здатних викликати утворення нового з'єднувального прикріплення. Відновлення з'єднувального прикріплення на поверхні кореня і регенерація кістки не залежать один від одного. Апікальна міграція епітелію пригнічує корональний зсув прикріплення. Це обумовлено швидкою регенерацією епітеліальних тканин.

Існують в пародонтології при загоєнні ран поняття повторного прикріплення, нового прикріплення і зв'язування (Міжнародний Конгрес пародонтології, 1989).

Повторне прикріплення - загоєння рани пародонту шляхом возз'єднання сполучної тканини зі здоровою поверхнею кореня (травма, операції цистектомії при відсутності пародонту).

Нове прикріплення - загоєння рани з утворенням сполучної тканини на патологічно змінених поверхнях кореня і прикріплення її до новоутвореного цементу.

Зв'язування - загоєння рани з утворенням з’єднувальної тканини на патологічно зміненій поверхні кореня без формування цементу.

При використанні методики СТР ми маємо нове з’єднувальне прикріплення і регенерацію. Різниця між ними в тому, що в першому випадку не відбувається корональний ріст кістки (репарації), а в другому він є, тобто відбувається відновлення всіх тканин. Регенерація може бути повною і неповною (частковою). Як правило, вдається домогтися часткової регенерації тканин, достатньої для компенсації функціональних потреб.

У літературі є тенденція розділяти спрямовану регенерацію на:

 • спрямовану регенерацію тканин (СТР, GTR від англ.)
 • спрямовану регенерацію кістки (СКР, GBR від англ.)

Про направлену регенерацію тканин говорять при наявності в зоні втручання зубів і, природно, тканин пародонту; про спрямовану кісткову регенерацію - при наявності адентії, коли мова йде тільки про регенерацію альвеолярної кістки.

Говорячи про відмінність цих методик, хочеться торкнутися аспектів загоєння ясенних ран. Загоєння звичайної рани, як і пародонтальної, проходить три стадії: запалення, фібробластній грануляції, формування матриці з ремодулюванням (запалення, проліферації, відновлення). Але в процесі загоєння пародонтальної рани є особливості (Clark et al.):

 • одна з поверхонь не має судин (поверхня кореня);
 • ділянка, в якій відбувається загоєння, контактує з поверхнею рота через зубо-ясневий контакт.

Відзначимо чинники, які подавляють регенерацію кістки:

 • погана васкуляризація;
 • механічна нестабільність;
 • великий розмір дефекту;
 • висока проліферативна активність конкуруючих тканин.

З цього випливає, що СТР можна вважати менш передбачуваною методикою, ніж СКР через:

 • відсутність харчування збоку коренів;
 • рухливості зубів і механічної нестабільності згустку (кісткового або кров'яного) в рані;
 • підвищеної можливості інфікування.

Для проведення СТР необхідні бар'єри, що називаються пародонтологічними мембранами.

Під пародонтологической мембраною слід розуміти механічний бар'єр, який попереджає апикальну міграцію десневого епітелію, а також, можливо, й інші функції, що є біосумісним і володіє властивістю тканинної інтеграції.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕМБРАН

 1. Нерозсмоктуємі: Gore-Tex (WL Gore, США)
  • Tef Gen (Lifecore Biomedical, США)
  • Cytoplast GBR–200, Ti-250 (Osteogeniсs Biomedical, США)
 2. Розсмоктуємі:
  1. Природні:
   1. алогенна ламінована демінералізована кістка - Ламбон (Pacific Coast Tissue, США);
   2. ксеногенні колагенові: Біо-Гайд (Geistlich Biomaterials, Швейцария),
    • Біо-Мендусь (Sulcer Medica, США),
    • Біо-Гайд (Osteohealth Company, США),
    • Біоколлаген (Bioteck, Италия);
   3. ксеногенні комбіновані:
    • Остеоплант Флекс кортикальний (Bioteck, Італія).
  2. Синтетичні:
   1. полімерні: Абрісорб (Block Drug Company, США):
    • Епі-Гайд (ТНМ Biomedical , США);
    • Резолют (W.L. Gore, США);
    • Вікріловая сітка (Johnson & Johnson, США);
    • Фізіографт гель (Ghimas, Италия);
   2. гіпсові:
    • Капсет Хансет (Lifecore Biomedical).

ВИМОГИ ДО МЕМБРАН

 • повинна бути виготовлена з біосумісного матеріалу;
 • мати достатні бар'єрні властивості:
  • попереджувати міграцію епітелію;
  • інвазію бактерій при експозиції;
 • для розсмоктуємих - збереження бар'єрних властивостей протягом певного періоду;
 • утримувати простір для формування кістки;
 • мати здатність до прикріплення до навколишніх тканин - тканинної інтеграції;
 • зручною у роботі - клінічно керованою.
 • Ідеальна мембрана повинна відповідати всім цим вимогам і бути резорбуємою.

ФУНКЦІЇ МЕМБРАН

 • бар'єрна;
 • фіксація згустку, матеріалу;
 • утримання простору.

НЕРЕЗОРБУЄМІ МЕМБРАНИ

В даний час матеріалом, найбільш часто використовуємим для виготовлення нерезорбуємих синтетичних мембран, є політетрафторетилен (PTFE).

Перший комерційний політетрафторетіленовий бар'єр був випущений в 1986 році компанією WL Gore & Associates (США) під назвою Гор-Текс (GORE-TEX). Він до цього дня є еталоном для СТР. Результати, отримані від використання інших резорбуємих і нерезорбуємих мембран, порівнюють з результатами, отриманими при використанні Гор-Текса. Фірмою випускаються також і нитки для ушивання лоскутів. Багато фахівців віддають перевагу цій мембрані і шовному матеріалу.

Характеристики:

 • складається з двох мікропористих шарів;
 • виробляється різної форми і розмірів;
 • існують мембрани з титановим підсиленням.

Переваги при використанні:

 • є досить механічно міцною і використовується без костнопластичного матеріалу як наповнювача дефекту;
 • добре клінічно керована;
 • існують форми з титановим посиленням, це дає можливість організувати програмовану підтримку простору;
 • хороші результати;
 • виражені бар'єрні властивості.

Недоліки:

 • повторне оперативне втручання через 4-6 тижнів для вилучення;
 • необхідність повного закриття мембрани при ушиванні лоскута;
 • потрібна завжди надійна фіксація;
 • при експозиції краю мембрани необхідне вилучення;
 • необхідність частих оглядів:
  • раз на два тижні;
  • раз на тиждень при експозиції.

Подібними властивостями володіють мембрани Цітопласт (Cytoplast), вироблені фірмою Osteogenics Biomedical (США). Цітопласт GBR-200 є нерезорбуємою політетрафторетіленовою мембраною, Цітопласт Ti-250 має титанове посилення. До мембран цієї групи належать також ТЕФ Ген (Tef Gen), вироблені компанією Lifecore Biomedical (США).

Розглядаючи питання про нерезорбіруємі мембрани, хочеться торкнутися титанових мембран, які не відносяться до розряду пародонтологічних і застосовуються для спрямованої кісткової регенерації. Зараз випускається велика кількість даних мембран. Вони можуть бути:

 • перфорованими;
 • неперфорованими.

Неперфоровані мембрани зараз практично не застосовуються в зв'язку з поганою тканинною інтеграцією.

Перфоровані мембрани (титанові сітки) випускаються у вигляді прямих пластин різних розмірів або пластин у формі альвеолярних відростків за величиною сегмента або всього відростка однієї з щелеп.

Характеристики:

 • призначені для утримання кістковопластичних матеріалів в області дефекту;
 • застосовуються для збільшення розмірів альвеолярного гребеня (аугментація);
 • перфоровані, не виконує функції бар'єра;
 • вимагають жорсткої фіксації за допомогою фіксуючих гвинтів, можливо, підтримуючих;
 • застосовуються з пародонтологічним мембранами (колагеновими);
 • слід відзначити наявність складнощів і ускладнень при усуненні мембран у зв'язку з хорошою тканинної інтеграцією перфорованих мембран.

Відомі фірми випускають титанові сітки з аксесуарами, тобто наборами для аугментації гребеня.

Існують два основні різновиди резорбуємих мембран: синтетичні і природні (біомембрани).

До біомембран відносяться колагенові мембрани тваринного походження (ксеноколагенові) Біо-Гайд (Bio-Gide, Gulteich Biomaterials, Швейцарія), Біо-Мендусь (Bio-Mend, Sulcer, США), Біоколаген (Biocollagen, Bioteck, Італія).

До групи органічних мембран відноситься також ліофілізована демінералізована алокость Ламбон (Lambon, Pasific Coast Tissue Bones, США), що представляє собою алоколлагенову структуру. До біомембран відноситься Остеоплант Флекс кортикальний (Osteoplant Flex cortical, Bioteck, Італія), що складається з ксеноколлагена і зменшеної кількості мінерального матриксу в результаті електролітичної часткової демінералізації пластин.

Як видно з вищезгаданого, основою всіх біомембран є колаген, в основному I типу.

Найвідомішою мембраною даного типу є Біо-Гайд.

Характеристика:

 • складається з колагену I і III типу, отриманого зі свинячих зв'язок;
 • являє собою двошарову мембрану з пористою поверхнею, спрямовану до дефекту, і гладкою, спрямованою до м'яких тканин;
 • еластична;
 • посилення не передбачено.

Форми випуску:

 • Біо-Гайд - мембрана 25ґ25 мм;
 • Біо-Гайд Періо (Bio-Guide PERIO) - мембрана 16ґ22 мм;
 • Періоди-Система Комбі-Пак (Perio-System Combi-Pack) - мембрана 16ґ22 мм і колагеновий блок, що складається з 70 мг губчастих гранул і 10% колагену.

Властивості:

 • біодеградація 5-6 місяців;
 • бар'єрні функції - 4 місяці;
 • хороша адгезія;
 • клінічно легко керована;
 • при експозиції мембрани рідко виникають ускладнення;
 • мембранна пластина еластична - потрібне використання з кістковопластичними матеріалами для утримання простору.

Враховуючи тривалий термін резорбції, є матеріалом вибору для дефектів з очікуваної повільної регенерацією.

Періоди-Система, що складається з блоку і мембрани, є матеріалом вибору для закриття одиночних ясенних дефектів, особливо при наявності неконтрольованої кровотечі.

Характеристики Біо-Менд:

 • складається з колагену I типу, отриманого з ахіллових сухожиль корів;
 • еластична;
 • посилення не передбачено.

Властивості:

 • біодеградація - 6 тижнів;
 • бар'єрні функції - 4-5 тижнів.

Решта властивостей схожі з властивостями мембрани Біо-Гайд.

Наступною колагенової мембраною є Біоколаген.

Характеристики:

 • складається з колагену I типу, отриманого з кінських зв'язок;
 • одношарова;
 • щільна мембрана, отримана шляхом пресування з 8 мм до 0,2 мм;
 • титанове посилення не передбачено.

Властивості:

 • біодеградація - 2 місяці;
 • бар'єрні функції - 6-8 тижнів;
 • ліофілізована, тому вимагає регідратації протягом 10-20 секунд;
 • велика щільність забезпечує більш надійну фіксацію;
 • при експонуванні рідко виникають ускладнення;
 • адгезія хороша;
 • легко клінічно керована;
 • можливо неповне ушивання лоскута, тобто неповне початкове закриття мембрани, що в певних клінічних ситуаціях є істотним.

Так як мембрана розроблялася для закриття шкірних і слизових дефектів, вона володіє хорошою стійкістю до дії агресивних факторів зовнішнього середовища та інфекційних агентів.

Перераховані мембрани мають форму тонких пластин, готових до вживання.

Алогенна мембрана Ламбон має властивості ліофілізованих демінералізованих алоімплантатів, розглянутих в розділі остеопластичних матеріалів:

 • володіє остеоіндуктівним потенціалом;
 • володіє остеокондуктівним потенціалом.

Характеристики:

 • виготовляється у вигляді тонкої кісткової пластини;
 • жорстка.

Властивості:

 • біодеградація - 6-8 місяців;
 • бар'єрна функція - 4-5 місяців;
 • через жорсткість добре утримує простір;
 • важко адаптується в області дефекту.

Мембрана дорога. На нашому ринку даний матеріал практично не зустрічається.

Далі зупинимося на Остеопланті Флекс корковом. Як і попередня мембрана, він має властивості костнопластичного матеріалу, але ксеногенного походження (кінського) і володіє остеокондуктивним потенціалом.

Характеристики:

 • виготовляється у вигляді тонкої коркової пластини товщиною від 1 до 3 мм і різних розмірів;
 • представлений в збезводненій формі, тому перед вживанням вимагає регідратації протягом 5 хвилин в теплому фізрозчині (45-50 ° С);
 • володіє хорошою гнучкістю і в той же час певною жорсткістю.

Властивості:

 • біодеградація - 8-12 місяців;
 • добре утримує простір завдяки жорсткості структури;
 • відносно легко адаптується в області дефекту складної анатомічної форми;
 • структура жорстка, тому, як правило, вимагає фіксації.

Останні два матеріали використовуються в основному для аугментації гребеня. Остеоплант Флекс кортикальний може використовуватися для створення даху при проведенні синус-ліфту, виконуючи функцію бар'єру і остеопластичного матеріалу. Часто при аугментації гребеня потрібна фіксація мембран, що є кортикальнимі похідними. Це необхідно при відсутності первинної стабільності (мембрана не фіксується лоскутом нерухомо) або при дефектах, що вимагають створення певного обсягу простору для утворення кістки. Фіксація може бути проведена або резорбуємими пінами (Resor-Pin, Geistlich Biomaterials, Швейцарія), або титановими фіксуючими гвинтами діаметром 1,2-1,4 мм і довжиною 4-6 мм, виробленими різними фірмами.

Колагенові мембрани (Біо-Гайд, Біоколлаген, Біо-Менді) вимагають фіксації при закритті пародонтальних дефектів навколо кореня зуба з вестибулярної або оральної сторони для забезпечення щільного прикріплення останніх до кореня за допомогою обвівних швів, накладених з розсмоктуємого матеріалу. При двухстіночних дефектах і комбінованих, коли відсутня вестибулярна стінка, бажано додатково фіксувати останні до альвеолярного відростку за допомогою резорбуємих пін або титанових фіксуючих гвинтів. Останні використовуються при плануванні в цій галузі повторних втручань. При використанні цих мембран для аугментації, при наявності значної або поширеної атрофії гребеня, потрібна фіксація пінами і гвинтами по продовженню для попередження міграції матеріалу з-за рухливості мембрани і надійного утримання простору.

Відзначимо також матеріали Колла Тейп (Colla Tape) і Колла Плаг (Colla Plag), вироблені компанією Sulzer-Calсitek (США), що представляють собою колагенову мембрану і пробку. Колла Тейп є колагеновою мембраною.

Характеристики:

 • пориста, завдяки чому має дуже гарну адгезію в рані;
 • дуже еластична;
 • біодеградація 4-6 тижнів;
 • розміри 2,5 ґ7, 5 см.

Ця мембрана самостійно практично не утримує простір через еластичність, тому використовується з титановими мембранами для аугментації гребеня і закриття мембрани синуса при синус-ліфті, не боїться розкриття.

Колла плаг має ті ж характеристики і випускається у вигляді колагенової пробки, яка використовується для закриття постекстракції лунок. Не потребує мобілізації лоскутів. У роботі дуже проста. Поміщається в лунку, де дуже швидко просочується кров'ю і стабілізує згусток. Поверх встановленого Колла Плага накладаються горизонтальні матричні або хрестоподібні шви без мобілізації і зіставлення країв ясен для механічного утримання пробки.

Наступною групою резорбіруємих мембран є мембрани з лактідних і гліколевих полімерів. Перша резорбуєма полілактидна мембрана Гайдор (Guidor), що представляє собою суміш полімерів молочної кислоти і ефіру лимонної кислоти, що полюбилася багатьом пародонтологам, зараз не виробляється.

Іншию мембраною, що з'явилася на ринку, є Резолют (Resolut, WL Gore, США).

Характеристики:

 • полімер гліколевої і лактідної кислот;
 • час біодеградації - 6 тижнів;
 • бар'єрні властивості - 4 тижні;
 • мембрана випускається в різних формах (вимагає закупівлі великої кількості мембран);
 • необхідність фіксації спеціальними швами.

Зупинимося на гелевій мембрані Атрісорб (Atrisorb, Block Drug Co., США):

 • випускається у формі гелю;
 • полімер молочної кислоти;
 • біодеградація 9-12 місяців;
 • бар'єрні властивості - 6 місяців;
 • складна в роботі;
 • при полімеризації досить жорстка.

Зараз пародонтологи стали рідше використовувати дану мембрану у зв'язку зі складністю, яка виникає при роботі з нею при безпосередньому використанні у вигляді гелю. При непрямому способі використання (формування мембрани поза операційного поля з наступним внесенням до області дефекту) процедура займає багато часу.

Фізіографт гель (Fisiograft Gel, Ghimas, Італія) об'єднує в собі властивості костнопластічного синтетичного матеріалу і мембрани, як і інші гелі.

Характеристика:

 • полімер молочної та гліколевої кислот;
 • час біодеградації - 4-6 місяців;
 • остеокондуктівний потенціал;
 • може використовуватися ізольовано для заповнення дефекту, виконуючи функції і матеріалу, і мембрани, комбінуватися з остеокондуктивними і остеогенними матеріалами при закритті менш передбачуваних дефектів;
 • матеріал пластичний, легко адаптується до поверхні - є препаратом вибору для закриття багатьох трехстіночних пародонтальних дефектів;
 • має гарну тканинну інтеграцію завдяки макропористості;
 • не утримує простір при відсутності стінки дефекту.

Компанією Nobel Biocore і W.L. Gore (США) в 1999 році випущена нова резорбуєма мембрана Гор Оссеоквест (GORE OSSEOQUEST), що представляє собою комбінацію полігликолевої і полімолочної кислот і карбоніту тріметилену.

Характеристики:

 • тришарова (пористий зовнішній та внутрішній шар, що складається на 50% з полігликолевої і на 50% з карбонату тріметилену, середній шар (обмежувальна плівка), що складається на 50% з полілактидної кислоти і на 15% з полігликолевої;
 • бар'єрні властивості зберігаються протягом 6 місяців;
 • повна резорбція 12-14 місяців;
 • хороша тканинна інтеграція.

Нижче буде представлена порівняльна характеристика колагенових і полімерних мембран.

Переваги колагенових мембран:

 • зручні в роботі (добре клінічно керовані);
 • хороша адгезія, тканинна інтеграція;
 • можливість легкої фіксації;
 • одиночні форми, які моделюються індивідуально і не вимагають закупівлі великої кількості матеріалу;
 • бар'єрні властивості в широкому оптимальному діапазоні: від 6 тижнів до 4 місяців;
 • біодеградація до 4-6 місяців.

Недоліки:

 • через еластичність не утримують простір, вимагають застосування в більшості випадків остеопластичних матеріалів.
 • можливість передачі пріонних захворювань;
 • можливість алергічних реакцій.

Проте до теперішнього часу в літературі не зустрічалися дані про передачу інфекційних захворювань та алергічних реакцій.

Переваги полімерних мембран:

 • немає можливості передачі інфекційних захворювань;
 • не відзначаються алергічні реакції;
 • бар'єрні властивості зберігаються в основному 5-6 місяців.

Недоліки:

 • наявність безлічі форм у деяких мембран, що вимагають закупівлі великої кількості матеріалу;
 • трохи важче керовані клінічно;
 • адгезія гірша, менш виражена тканинна інтеграція;
 • викликають при деградації зміну рН в навколишніх тканинах, що може клінічно проявлятися набряком, дискомфортом у пацієнтів.

Резорбція колагенових мембран відбувається неклітинним шляхом за участю протеолітичних ферментів з утворенням амінокислот, полімерних - також неклітинним, як правило, в циклі Креба з утворенням вуглекислого газу і води.

Порівняльні дані використання колагенових і полімерних мембран суперечливі і, швидше за все, залежать від особистих переваг лікарів та спонсорської підтримки компаній-виробників.

До синтетичних мембран відноситься Капсет (Capset, Lifecore Biomedical, США). Вона складається з сульфату кальцію (зневоднений гіпс). Поставляється у вигляді порошку у флаконах і розчинника.

Характеристики:

 • порошок з розмірами частинок 40 мкм;
 • біодеградація некліткова - 6 тижнів;
 • бар'єрні властивості - 4 тижні;
 • легкість в роботі: можливе нанесення у вигляді порошку або пастоподібної форми після змішування з розчинником;
 • резервний бокс використовується як кістковопластичний матеріал у комбінації 1:4 з іншими і при затвердінні попереджає міграцію частинок;
 • утворює при застиганні монолітний бар'єр, утримує форму;
 • застосовується тільки з остеопластичними матеріалами з-за малого терміну резорбції;
 • є джерелом іонів кальцію.

Завдяки зручності в роботі є популярною серед стоматологів. Можна вважати мембраною вибору при закритті багатьох пародонтальних дефектів поряд з Фізіографтом по зручності установки в даних ситуаціях. Недоліком є труднощі використання при неконтрольованій кровотечі зі стінок дефекту.

ВИСНОВКИ

При наявності поодиноких пародонтальних дефектів, дефектів фуркації частіше застосовуються резорбуємі колагенові мембрани з кістковопластичними матеріалами. При використанні методики СТР (без застосування імплантаційних матеріалів) встановлюють політетрафторетіленові мембрани.

При наявності багатьох пародонтальних дефектів, але більш передбачуваних щодо регенерації, можна з успіхом застосовувати Капсет, якщо дефекти менш передбачувані, Фізіографт-гель або Атрісорб. При наявності обмеженої атрофії (резорбції) альвеолярного гребеня варто застосовувати нерезорбіруємі мембрани з титановим посиленням, колагенові резорбуємі з хорошою фіксацією, аутоблокі або інші блоки. При сегментарній (2 і більше зубів) скоріше потрібно віддати перевагу нерезорбуємим мембранам з титановим посиленням, титановими сітками або аутоблокам. Хороші результати можна отримати при використанні Остеопланта Флекс коркового з фіксацією останнього.

Менш передбачувані дефекти (одностіночні, комбіновані, вертикальна атрофія гребеня) вимагають використання блоків, титанових сіток та інших методик аугментації, що забезпечують надійну фіксацію матеріалів і тривале стабільне утримання простору.

Про перспективи вертикальної аугментації та результати застосування методик тривають дискусії, тому що результати не завжди втішні.

Кожен лікар використовує ті методики та матеріали, якими він краще володіє і завдяки яким має кращі результати.

Резюме. У даній статті наведені обгрунтування методики спрямованої тканинної регенерації, огляд та порівняльна характеристика мембран, що застосовуються з метою відновлення тканин пародонту.

Ключові слова: тканинна регенерація, репарація, пародонтологічні мембрани.

Автор: І.В. Опанасюк - головний лікар імплантологічного центру

вверх сторінки

Copyright © 1999 - 2022 ІПСТ Всі права захищені.

Стоматологічна клініка (лікування зубів, видалення зубів, реставрація зубів, протезування зубів, імплантація зубів, відбілювання зубів, ортодонтія і дитяча стоматологія, рентгенологія) - Медичний центр

Статистика сайту